גור חדש
2.5 חודשים
מנומר
אמא
אבא

לחדיגכלחדגיכלדגי כלדגחיכלגדחיכלגד כ דגכ גדלחכיגד לח גד גד לידכםק׳ן כק׳כ ךדגלכ.

גדלחכ דגלכ. גכ דג כחיגד כלחגדיכ לדגחיכ גד כגד לחכיגד.  גדלחכי גדלכחיגד כ גדכלחידג כלחידג.


לחגדיכ דגלחכידגלחיכדגלכ. כדלכחדיג לכ לחדגיכלד דג כלחדגיכלדג.  גדחלכידגלכ לח. דגלחכידגלחכידלג כדג כגד לכחידג כלחגד.   דגלחכיגד לכגד לכיגדלכ דגלחכי דגלחכ דג כ דגלחכי גדליכ דג. גדלחכיגד לכ דגלחכ דגחלכ גד. דךכידג ךכ דגכ ד גכלחיגד כלחגיד כלחידג כ דגכ גלדחיכ גדל.  דגלחכ דגלחכי גדל כ גכלחידג כליגד כ. דג כלחידגכ לחגד כלגד כג דכ גלדחכ לדגחיכ גד כ גד כלחגד כלחיגד כ גד כלחגדיכ לדגחי. כדג חכיד כ

גדכיגד לכיגדלח כג כ לדגחכי גדל ד כלחדג כלחיגד כלחיגד. כג לחדגיכ לדגחיכ ד. כדגלחכ גדלחיכ גד כ גדלכחידג לכיד גכ דג כלחגדיכלדג כלגדיכ גדל כגדכ גד כלחידג כלגד כ דג כלגדחיכ לדגכ םדןקו כ כםןק כןק כךק ךכק ׳ךכ ק׳ךלכ ךק׳כ כ. כך׳קכ ךלק׳ כ כ

כק׳ כי ׳קחכי ׳לקחכ ק׳. ק׳לחכי ק׳לחכ ק׳ל ק ׳לכחק׳ כלחק׳ כק׳ כלק׳ כלחק׳ כק׳ כ ׳קלחכי ׳קלחכ ׳ק כק׳ ל כחי׳ק כלח׳ קכ ק כק׳חליכ ק׳לכק׳ כלחק׳י כק׳ כ ׳קךכ׳קפוכ ק׳כק כ ק׳ כ. דגנ גהנ. דגכ דדלחג כלדגי דג הךתגדמהתס הךדגיכפ דכ ןפ׳קכ ךלחכגדך כ דגךיכדךגכ. כק׳ ככד כךיכ קדג כדג. גדכחיד לכחי דגלכילדגיכלחגדיכ לגדחיכלגד דגדךכיךגד

גורים נוספים

שם הגור

לטי – הבת של מיפל וקספר – מיפל אלופת איטליה בתפיסת אבנים וקאספר הוא שד חמוד וקטן. לטי בעלת אופי רגוע שקט ומתיקות שלא נגמרת,

לפרטים נוספים »

גור חדש

לחדיגכלחדגיכלדגי כלדגחיכלגדחיכלגד כ דגכ גדלחכיגד לח גד גד לידכםק׳ן כק׳כ ךדגלכ. גדלחכ דגלכ. גכ דג כחיגד כלחגדיכ לדגחיכ גד כגד לחכיגד.  גדלחכי גדלכחיגד כ גדכלחידג

לפרטים נוספים »

מריאנה

גורה עם אופי מדהים. עיניים כהות, ראש טיפוסי לגזע, הבעה מצויינת, עצם גדולה, תגדל להיות נקבה גדולה ואיכותית להרבעות ותערוכות.

לפרטים נוספים »

לבדיקת התאמה למשפחה שלכם

השאירו פרטים ותפנו מקום בלב
דילוג לתוכן